Neato D7- Niềm tự hào của Robot Mỹ, hội tụ cả sự mạnh mẽ và khéo léo – Danke – Robot dọn nhà thông minh

×

Liên lạc với chúng tôi theo hotline

0935111479

So sánh(0/4) X Gỡ bỏ hết
TRANG CHỦ > >Neato D7- Niềm tự hào của Robot Mỹ, hội tụ cả sự mạnh mẽ và khéo léo

Neato D7- Niềm tự hào của Robot Mỹ, hội tụ cả sự mạnh mẽ và khéo léo

12/05/2021

Đây là hình ảnh hoạt động thực tế của Neato Botvac D7  tại nhà của khách hàng Danke CN Đà Nẵng. Neato D7- Niềm tự hào của Robot Mỹ, hội tụ cả sự mạnh mẽ và khéo léo.  

Xem Thêm →

Đây là hình ảnh hoạt động thực tế của Neato Botvac D7  tại nhà của khách hàng Danke CN Đà Nẵng.

Neato D7- Niềm tự hào của Robot Mỹ, hội tụ cả sự mạnh mẽ và khéo léo.

 

Thông tin liên hệ:

Thank you for your attention!